Huisregels

Zoals in elk huis gelden er in de Mallemolen huisregels. De regels zijn eigenlijk heel vanzelfsprekend en maken de dagelijkse gang van zaken eenvoudiger en duidelijker.

Wij adviseren u ook het pedagogisch beleid te lezen, zodat u de achterliggende gedachte van de huisregels kent. Bij de totstandkoming van de huisregels heeft de oudercommissie van De Mallemolen een waardevolle bijdrage geleverd, in het belang van de functionaliteit van dit document zijn  de regels kort en bondig geformuleerd.

Het huisreglement kunt u hier downloaden.