Over de mallemolen

Onze vertegenwoordigers

De oudercommissie

Kinderdagverblijf de Mallemolen heeft ook een oudercommissie.

Het doel van de oudercommissie is om de belangen van de kinderen en hun ouders zo goed mogelijk te behartigen en als vertegenwoordigers van de ouders op te treden in het overleg met de leiding van het kinderdagverblijf.

 

Klachtenjaarverslag, klachtenregeling en het klachtenformulier.

Klachtenregeling

De wet kinderopvang bepaalt dat ouders adviesrecht hebben over onderwerpen die hun belang en dat van hun kinderen binnen de kinderopvangorganisatie raken. Elke kinderopvangorganisatie die onder de wet kinderopvang valt is verplicht een klachtenregeling voor oudercommissies te hebben.

De interne klachtenregeling kunt u hier downloaden.

De externe klachtenregeling kun u hier downloaden.

Het klachtenformulier kunt u hier downloaden.

Inspectierapport & Huisregels

Inspectierapport

De rijksoverheid stelt aan kindercentra kwaliteitseisen. De GGD controleert en inspecteert of de kindercentra voldoen aan de gestelde eisen.

De inspectierapport van KDV De Mallemolen kunt u downloaden door hier onder op de knop te klikken.

Huisregels

Zoals in elk huishouden zijn er regels, zo is dit ook bij kinderdagverblijf de Mallemolen. Om het jullie makkelijk te maken hebben we alle regels op een rijtje gezet voor jullie.

Klik hier om ons huisreglement te downloaden.

Pedagogisch beleid

Ons pedagogisch beleid vormt de kern van alles wat we doen.

Het beschrijft onze normen, waarden en pedagogische doelen en zorgt ervoor dat we de beste begeleiding en ondersteuning bieden aan de kinderen die we onder onze hoede hebben.